Kontakt...

Serdecznie zapra­­szam do skorzystania z usług oraz do kontaktu z naszą firmą.

Jarosław Cichocki

ABC ELEKTRYK Jarosław Cichocki

 

DANE KONTAKTOWE:

Adres do korespondencji:
  83-200 Starogard Gdański, ul. Owidzka 12/2

Adres e-mail:
  biuro@abcelektryk.pl

Telefon:
  +48 881 358 238  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ABC ELEKTRYK Jarosław Cichocki o numerze identyfikacyjnym NIP: 592-115-55-85 w celu udzielenia informacji handlowej, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.
  2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) od firmy ABC ELEKTRYK Jarosław Cichocki o numerze identyfikacyjnym NIP: 592-115-55-85. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  3. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez firmę ABC ELEKTRYK Jarosław Cichocki o numerze identyfikacyjnym NIP: 592-115-55-85. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego umożliwi nam bezpośredni kontakt telefoniczny oraz przygotowanie i przesłanie do Państwa drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym kalkulacji i ofert. Na dalszym etapie przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do sporządzenia umów oraz do ich realizacji.