Instalacje elektryczne...

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

"Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi" śpiewał Jerzy Stuhr na festiwalu piosenki w Opolu. Niestety wiele osób myśli podobnie o pracach związanych z instalacjami elektrycznymi i nie posiadając umiejętności, wymaganej wiedzy ani uprawnień zabiera się za wykonywanie lub naprawy takich instalacji. Wielokrotnie można się spotkać ze stwierdzeniem, że przecież każdy głupi to potrafi, bo co to za wielka filozofia - położyć parę przewodów i podłączyć gniazdka. Położyć i podłączyć to nie problem, problemem jest brak podstaw i znajomości zasad, według których powinna być wykonana instalacja, jakie powinny być przekroje przewodów, jakie zabezpieczenia, gdzie można, a gdzie nie można umieszczać gniazd i urządzeń, sposób prowadzenia przewodów umożliwiający potem normalne korzystanie z domu czy mieszkania bez narażenia na ciągły stres, że trafi się w jakiś przewód podczas wiercenia otworów na szafki lub pod obrazek. Niby to takie proste, ale później niejednokrotnie okazuje się, że było to za trudne. Instalację wykonuje się raz na wiele lat. Czy nie lepiej zrobić ją raz, a dobrze i potem tylko korzystać?

 

Co możemy zaoferować?

Przede wszystkim wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz w przypadku braku takich norm zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną. Dołączymy szczegółową dokumentację powykonawczą, łącznie z fotografiami pomieszczeń obrazującymi przebiegi tras kablowych. Na wykonane przez nas prace dajemy gwarancję! Dzięki nam będą mieć Państwo wiele lat spokoju.

 

Sprawdzamy każdorazowo dokumentację techniczną przed wykonaniem instalacji, ponieważ zdarza się sporo błędów projektowych. Na życzenie wprowadzamy modyfikacje do projektów, które potem uwzględniamy w dokumentacji powykonawczej.

 

Przyłącze-przyłącze budowlane-oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej

Pomożemy przejść przez formalności z zakładem energetycznym, poczynając od określenia mocy zamówionej, poprzez wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia oraz tymczasowe zasilanie placu budowy, aż do podpisania umowy końcowej.

 

W zakres wykonywanych przez nas prac elektroinstalacyjnych wchodzi:

 • montaż przewodów wtynkowych, natynkowych i WLZ (wewnętrznych linii zasilających)
 • montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, gniazd jedno i trójfazowych, łączników instalacyjnych świecznikowych, schodowych i krzyżowych
 • montaż opraw oświetleniowych, opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • układanie kabli w wykopach, w kanalizacji kablowej, na drabinkach i w korytkach kablowych
 • montaż rozdzielnic szafowych, skrzynkowych i tablicowych oraz złącz kablowych
 • wykonywanie przyłączy energetycznych powietrznych i kablowych
 • montaż słupów oświetlenia zewnętrznego, opraw sodowych, rtęciowych, metalohalogenowych i LED
 • montaż czujników zmierzchowych oraz zegarów sterujących (astronomicznych)
 • wykonywanie uziomów otokowych i punktowych
 • wykonywanie połączeń wyrównawczych
 • montaż rozdzielnic budowlanych
 • domowe instalacje elektryczne
 • podłączanie kuchenek, piekarników, płyt grzejnych ceramicznych i indukcyjnych
 • podłączanie przepływowych oraz pojemnościowych(bojlerów) podgrzewaczy wody
 • montaż agregatów prądotwórczych